4 oktober in de winkel

Inmiddels heb ik de reacties ontvangen van mijn testpanel. Zij lazen het manuscript voordat het naar de drukker ging en hun oordeel was bemoedigend. Toch blijft het een rare en spannende gedachte dat mijn verhaal straks in de boekwinkel ligt. Ik heb geen flauw idee of het onderwerp aan zal slaan en, als dat wel gebeurt, hoe men reageert.

De verkiezingstijd is (gelukkig) voorbij en het wordt tijd om terug te keren naar de orde van de dag. Vandaag is de laatste zitting van de huidige Tweede Kamer en morgen zit er een vers parlement met een nieuwe zetelverdeling. Ondertussen lijken Rutte en Samsom elkaar gevonden te hebben en staat er binnenkort een nieuw kabinet.

De kinderopvang in Nederland gaat ondertussen temidden van de crisis en bezuinigingen onder zwaar weer gebukt. Zal de politieke discussie straks opnieuw beperkt blijven tot de hoogte van de subsidie, of kunnen de dieperliggende problemen worden aangepakt?

Donderdag 4 oktober wordt mijn boek tastbaar en ligt het in de winkels. Mijn vraag is of ik daarna moet blijven schreeuwen om versterking van die ouderpositie en meer transparantie, dat ik het stokje moet overdragen of dat ik een middenweg kan gaan bewandelen. Ik ga het zien.

Comments are closed.