Naslag

In mijn boek komen verschillende rapporten, onderzoeken, nieuwsuitzendingen en allerlei andere bronnen voorbij. Voor zover mogelijk zijn deze hieronder gerangschikt en van een link voorzien:

 

Hoofdstuk 1

In het begin verwijs ik naar enkele uitzendingen van het NOS-journaal. Zo bespreek ik het optreden van de Raad voor de Kinderbescherming. Robert M en zijn man wilden een kind adopteren, zo blijkt twee dagen na de eerste persconferentie over de zedenzaak. De Raad heeft zelf contact met het NOS-journaal gezocht om dit bekend te maken. Waarom de adoptieaanvraag begin 2010 is afgewezen, dat wordt niet gemeld.

  • Bekijk hier het complete NOS-interview met woordvoerder Richard Bakker – ‘maar ik kan wel zeggen dat het systeem in ieder geval heeft gewerkt en dat we deze zaak er uit hebben gefilterd’ (7m55s) – van de Raad voor de Kinderbescherming. Mind you: pas vele maanden later kwam, dankzij een Amerikaanse tip, de Amsterdamse zedenzaak aan het licht.

Onze tweede crèche kwam een weekje later ook in het NOS-journaal, als openingsitem en als voorbeeld van hoe het niet moet. De voorzitter van onze oudercommissie verwoordt kort maar krachtig zijn punt – ‘de politici in het stadsdeel vinden het blijkbaar niet belangrijk genoeg’ – en de landelijke directeur van de GGD bevestigt het beeld van dweilen met de kraan open.

  • Dit NOS-item was voor het management van onze creche aanleiding om een spoedouderavond te organiseren. Voor mij was het een extra motivatie om vast te bijten in het onderwerp.

Op de websites van het NRC, de Volkskrant, het Parool en AT5 zijn nog steeds dossiers over de zedenzaak te vinden. Trefwoord: Amsterdamse zedenzaak.

 

Hoofdstuk 2

Wie geinteresseerd is in de geldstromen in het kinderopvangsysteem doet er goed aan om, naast de eerder genoemde media, ook de site van het Financieele Dagblad te zoeken. Trefwoord: Catalpa of Estro

 

Hoofdstuk 4

Op donderdag 14 april, een dag voor de presentatie van het eindrapport van de commissie-Gunning, publiceert de Volkskrant een deel van mijn dagboek, anoniem en paginagroot.

 

Hoofdstuk 6

Het onderzoeksrapport van de commissie-Gunning was het eerste en meeste diepgravende onderzoek naar het functioneren van het kinderopvangsysteem na de Amsterdamse zedenzaak. Bijzonder is dat iedere verantwoordelijke instantie concreet wordt aangesproken op haar rol.

Een klein jaar na de zedenzaak presenteerde het CPB een onderzoek, in opdracht van minister Kamp, over de situatie in kinderopvangland. Dit rapport werd vervolgens onderwerp van een pittige discussie in het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer.

Ben je geinteresseerd in het politieke spel, dan liggen er meer dan 200 publicaties over kinderopvang - aangeboden door de Rijksoverheid – te wachten om door jou gelezen te worden.

 

Hoofdstuk 7

Zoek je een vergelijking met het buitenland dan biedt het Zweedse ministerie een korte geschiedenis (in het engels) van hun kinderopvangsysteem. Weliswaar is Zweden geen Nederland, maar de overeenkomsten zijn sterk.