Inhoud

Onderstaande inhoudsopgave geeft u een beeld van mijn verhaal. Dit begint klein en dicht bij huis, maar gaandeweg verschuift de aandacht naar een veel breder kader.

 

Proloog

Februari 2007

Januari 2008

 

Hoofdstuk 1 – Een Amsterdamse zedenzaak

Zondag 12 december 2010 – De persconferentie

Maandag 13 december 2010 – De kranten

Dinsdag 14 december 2010 – De chaos groeit

Woensdag 15 december 2010 – De ingezonden brief

Donderdag 16 december 2010 – Het internet

Vrijdag 17 december 2010 – Het NOS-journaal belt

Weekend 18 en 19 december 2010 – We worden teruggebeld

Maandag 20 december 2010 – Geacht Kamerlid

Dinsdag 21 december 2010 – Begin van een ouderlobby

Woensdag 22 december 2010 – Voorbereiding op een veldslag

Donderdag 23 december 2010 – Spoedouderavond in de Gouden Koets

 

Hoofdstuk 2 – Op naar Den Haag

December 2010 – Van der Ham

Kerstweken 2010/2011 – Investeringsfondsen

Januari 2011 - Koser Kaya

 

Hoofdstuk 3 – Koffie drinken, veel koffie

Januari en februari 2011 - Stadsdelen Amsterdam Zuid en West

Januari 2011 – Brenda’s vertrek

Vrijdag 28 januari 2011 – Een uitnodiging van het CDA

Vrijdag 4 februari 2011 – Op de koffie bij Koser Kaya

Dinsdag 8 februari 2011 – Achter de gesloten deur

 

Hoofdstuk 4 – Terug in Amsterdam

Vrijdag 18 februari 2011 - Bondgenoot

Donderdag 17 maart 2011 – De Volkskrant

 

Hoofdstuk 5 – Terug naar Den Haag

Maart 2011 – Voorbereiding

Vrijdag 18 maart 2011 – Klanttevredenheid

Woensdag 23 maart 2011 – Spreken in de Tweede Kamer

Donderdag 24 maart 2011 – Rare sticker

Woensdag 30 maart 2011 – Op bezoek bij de commissie-Gunning

 

Hoofdstuk 6 – Veranderingen op til?

Begin april 2011 – Duidelijkheid

Vrijdag 15 april 2011 – Persconferentie Gunning

Donderdag 28 april 2011 – Estro

Mei en juni 2011 – Ondertussen in Amsterdam

September en oktober 2011 – Met ouders in gesprek

Oktober 2011 – Het houdt niet op

Woensdag 16 november 2011 – Het CPB-onderzoek

Woensdag 23 november 2011 – Algemeen Overleg

Woensdag 23 november 2011 – Minister aan het woord

Woensdag 23 november 2011 – Kamerleden reageren

Woensdag 23 november 2011 – Napraten in Nieuwspoort

Donderdag 24 november 2011 – Op de basisschool

Dinsdag 13 december 2011 – In de directiekamer

December 2011 – Van koffiedrinker naar lobbyist

 

Hoofdstuk 7 – Een jaar later

December 2011 – Reconstructies

Januari 2012 – Kinddossiers

Vrijdag 20 januari 2012 – Een update

Februari 2012 – Een uitnodiging

10 tot 17 februari 2012 – Meester Korver

Pasen 2012 – Brief aan Albert Drent

Woensdag 4 april 2012 – Ouderoverleg

Vrijdag 6 april 2012 – Telefoontje tijdens boodschappen

Woensdag 25 april 2012 – Terug naar Gunning

Dinsdag 1 mei 2012 – Iens voor de kinderopvang

Juni 2012 en verder - Ouders en aanbieders: een toekomst?