Toch reactie van BOinK

Een paar uur nadat ik de vorige blog online had gezet, ontving ik de langverwachte inhoudelijke reactie van Gjalt Jellesma van ouderbelangenclub BOinK. Zijn ‘aantoonbare onjuistheden’ blijken beperkt tot een passage op pagina 231 waarin ik melding maak van het feit dat hij zich liet betalen door Providence Equity (het private equity fonds dat eigenaar werd van de marktleider in de Nederlandse kinderopvang). Impliciet geeft hij met zijn email aan dat de rest van het boek in orde is, of in ieder geval niet aantoonbaar onjuist.

Zijn toelichting is als volgt: “Wanneer commerciële organisaties BOinK vragen [...] zoals in het geval van een partij die het toenmalige Catalpa wilde overnemen, voor een kennismakingsgesprek dan vragen wij daarvoor altijd een vergoeding.” Ter achtergrond meldt Jellesma dat hij slechts zijn visie op opvangland uiteen heeft gezet; advies is nooit gegeven. Ik vraag me af wat er dan aantoonbaar onjuist is aan de gewraakte passage, behalve dat we een semantische discussie zouden kunnen voeren over de termen visie en advies.

De reden dat ik de passage over de betaalde diensten van BOinK (wat door Jellesma ondubbelzinnig bevestigd wordt) aan het private equity fonds heb opgenomen in mijn boek, is omdat het exemplarisch is voor de hypocriete houding door enerzijds onophoudelijk een klein en bovendien goedbedoelend initiatief (www.vergelijkdekinderopvang.nl) de grond in te boren (met als enige reden ‘omdat het commercieel is’) maar je anderzijds wel te laten betalen door de grootste commerciële boef in opvangland.

Comments are closed.