Het Peuterparadijs

Sinds half november (zie vorige post) groeit het idee om op zoek te gaan naar de mooiste voorbeelden van kinderopvang. Ons nationale kinderopvangsysteem staat toe dat er allerlei trucjes en foefjes worden uitgehaald waar kind en ouder uiteindelijk de dupe van zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat iedere aanbieder dat vervolgens ook doet. Er zijn meer dan genoeg aanbieders met voldoende moreel besef die met oprechte overtuiging proberen de best denkbare opvang te organiseren. De afgelopen tijd heb ik er in ieder geval veel ontmoet.

Via social media zet ik een vraag uit: wie-o-wie kan me wijzen op goede praktijkvoorbeelden in de Kinderopvang. Voor wie wil weten wat ik juist niet zoek: lees De Peuterindustrie… Ondertussen werk ik mijn opzet uit en ga op zoek naar een manier om deze klus te financieren. Want waar de Peuterindustrie geheel voor eigen rekening is geweest, kan ik dat niet nog een keer. Hmm, maar hoe begin je dan eigenlijk: ‘Hallo, mag ik geld’?

Voor wie dit leest en een goed praktisch voorbeeld van uitstekende kinderopvang voor me heeft: typ hieronder je reactie en ik kijk er met interesse naar. Heb je een uitgesproken inhoudelijke opvatting over wat goede kwaliteit kinderopvang is: ook dat is van harte welkom. En dit geldt natuurlijk ook voor iedereen die een zak onderzoekstijd/-geld voor me heeft…